Klub Aktywizacji ON

Klub Aktywizacji ON

Projekt „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Klub Aktywizacji ON” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 11, Gminy Białystok oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza wiele działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie … ZOBACZ WIĘCEJ >

ZIELONE ŚWIATŁO

ZIELONE ŚWIATŁO

Projekt „Zielone światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy” nr POKL.07.04.00-20-070/12 realizowany jest przez Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

WOLONTARIUSZ ON

WOLONTARIUSZ ON

Program „Wolontariusz ON – usługi wolontariackie dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku” finansowany ze środków Gminy Białystok. A może TY TEŻ… Chcesz zostać Wolontariuszem ON? Stowarzyszenie MY DLA INNYCH zaprasza chętne osoby do współpracy przy realizacji Programu „Wolontariusz ON”, którego celem jest…

SZKOŁA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

SZKOŁA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Projekt „SZKOŁA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” nr POKL.09.01.02-20-789/13 realizowany jest przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w okresie od września 2013 do czerwca 2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w…

DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM

DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM

Projekt „DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM” realizowany przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku w okresie od sierpnia 2013r. do lipca 2014r. Nr POKL.09.01.02-20-788/13 Projekt współfinansowany…

AKADEMIA AKTYWIZACJI DOROSŁEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

AKADEMIA AKTYWIZACJI DOROSŁEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w okresie 6.05 – 30.11.2013 r. będzie realizować projekt pt. „Akademia Aktywizacji Społecznej Dorosłej Osoby Niepełnosprawnej – warsztaty dla kadry, rodziców oraz wolontariuszy”. W ramach projektu chcielibyśmy zaprosić wszystkie WTZ oraz ŚDS z terenu Miasta Białegostoku do podjęcia wspólnie działań na rzecz przełamywania barier wobec Osób z Niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. … ZOBACZ WIĘCEJ >